Badanie sprawozdań finansowych

Oferowane przez nas usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych- wykonywanych przez biegłych rewidentów. Badanie ma na celu poprawę stosowania obowiązujących przepisów w oparciu o ustawy dotyczące rachunkowości. Ocenie podlega również zgodność sprawozdania finansowego z obowiązującymi spółkę przepisami prawa i postanowieniami statusu spółki. W ramach usługi badania sprawozdań finansowych zapewniamy wszechstronną analizę funkcjonowania firmy i jej danych finansowych. Wykonywana przez nas analiza pozwala na ocenę obszarów ryzyka finansowego, gospodarczego oraz podatkowego firmy, w oparciu, o którą możliwe jest opracowanie skutecznych strategii finansowych. Oprócz badań finansowych wykonujemy przeglądy półroczne. Przeprowadzane przez nas badania sprawozdań finansowych i audyty pozwalają na weryfikację dokumentów księgowych. Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z: ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.

 

komputer