Badanie planu przekształcenia

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy również badanie planu przekształcenia spółki. Nasi biegli rewidenci analizują wiarygodność zawartych w planie przekształcenia spółki informacji, a także określają wartość spółki, udziałów i akcji. Rezultatem przeprowadzonego badania planu przekształcenia jest wydanie pisemnej opinii, potwierdzającej przygotowanie planu przekształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KSH.

wykresy